sophio

17 tekstów – auto­rem jest sophio.

Roz­tańczo­na nocą, w świet­le księżyca i gwiazd...
...to ta chwi­la, której do dziś nie mogę zapomnieć... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 lutego 2011, 17:37

Cza­sem by­wa tak, że naj­wspa­nial­sze wspom­nienia za­nikają, a te przyk­re zostają. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 stycznia 2011, 17:06

Jeśli nie mówisz praw­dy o so­bie, to nie mówisz
jej też o innych.
_______________________________________

Wszys­tkim użyt­kowni­kom cy­taty.in­fo życzę szczęśliwego
No­wego Ro­ku 2011, dużo ra­dości, pogody
ducha i spełnienia naj­skryt­szych marzeń :) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 grudnia 2010, 11:18

Nie tyl­ko mężczyz­na może uszczęśli­wić kobietę. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 grudnia 2010, 23:26

Na­wet najdłuższa dro­ga zaczy­na się od pier­wsze­go kroku. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 grudnia 2010, 09:19

Za­nim coś po­wiesz zas­tanów się wiele razy...
...Bo "nie­chcące" słowa "wychodzące" z Twoich
ust mogą ko­goś zranić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 grudnia 2010, 18:23

Marzę o dniu, w którym obudzisz się
i wsta­niesz wiedząc, że to cze­go szukałeś
było przy To­bie cały czas. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 grudnia 2010, 14:53

Szczęście buduje. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 grudnia 2010, 17:59

Wiara, nadzieja, miłość...
Uwierz, że Cię kocha.
Miej nadzieję, że Cię kocha.
Kochaj. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 grudnia 2010, 09:12

Czy­jeś słowa dają ci do pomyślenia?
Po­myśl co Two­je słowa mogą dać innym. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 grudnia 2010, 08:25
sophio

You can stand on your own, be anything without me, babe.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sophio

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność